Zawieszone zajęcia z robotyki do 26 kwietnia Wyróżniony

Star Wars AT AT Star Wars AT AT

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju nasze zajęcia są zawieszone do 26 kwietnia. Jednocześnie zawieszamy płacenie raty kwietniowej za zajęcia. Mamy nadzieję, że niedługo spotkamy się na zajęciach. Trzymajcie się zdrowo.