Zajęcia prowadzone na prośbę:

Stowarzyszenie Miłośników Czarnej Wody

Zapisy prowadzi Stowarzyszenie

Zajęcia odbywają się w dawna salka TKKF

Urząd Miasta ul. Mickiewicza 7

Zajęcia roczne w roku szkolnym 2023/2024 odbywają się w poniedziałki

17:00-18:00 - Grupa Młodszy Budowniczy

Lego WeDo (dzieci 5-7 lat)

18:00-20:00 - Grupa Młodszy Konstruktor

Lego Mindstorms (dzieci 8-14 lat)